Netwerk

BLES vormt een netwerk en platform voor organisaties, freelancers, doeners en durvers die rond buiten spelen en leren, speelplaatsontwerp en – ontwikkeling actief zijn.

Het team van BLES heeft een breed scala aan professionele vaardigheden waaronder onderwijs, outdoor learning, speelprofessionals, speeltoestelbouwers, landschapsarchitectuur, fondsenwerving en programmabeheer.

Als relatief kleine organisatie zijn samenwerking en verscheidenheid voor ons van groot belang. We hebben dan ook een zeer sterke en ondersteunende teamgeest die gebaseerd is op overleg en open communicatie.

BLES werkt onder de vleugels van de Arteveldehogeschool als onderzoeksproject samen met Learning through landscapes UK en diverse nationale en internationale partners. Wij zijn hun fiere partners en betrekken hen dan ook vaak in ons verhaal.

Ons netwerk blijft groeien en bloeien. Wil je meestappen in ons verhaal? Neem dan zeker contact met ons op. Dit zijn partners waar we nu al op een enthousiaste manier mee samenwerken.

%d bloggers liken dit: