Kernwaarden

Als je een kwalitatieve speel- en leerplek voor kinderen en jongeren wil creëren, dan zullen we altijd polsen naar jouw visie op spelen en leren. Zelf hebben we deze natuurlijk ook. Deze kernwaarden zijn voor ons van cruciaal belang en zijn volgens ons ook universeel toepasbaar.

De visie voor alle kinderen (deze vinden we echt belangrijk)

Alle kinderen hebben het recht om te genieten van het essentiële en bijzondere van het buiten zijn en dit ook te ervaren.

Kinderen voelen zich het best, en hun geest en lichaam ontwikkelen zich het best, wanneer zij vrije toegang hebben tot stimulerende buitenomgevingen om spelenderwijs te leren via echte ervaringen.

Goed geïnformeerde en enthousiaste volwassenen zijn van cruciaal belang voor het ontsluiten van het potentieel van buiten spelen en leren.

Kernwaarden voor kwalitatieve buitenervaringen voor kinderen

Kinderen moeten evenveel buiten zijn als binnen. Ze hebben een goed ontworpen, helder georganiseerde, geïntegreerde binnen-buitenomgeving nodig. Bij voorkeur is dit een speel- en leeromgeving waar binnen- en buiten tegelijkertijd beschikbaar zijn.

Buiten spelen is een belangrijke activiteit voor kinderen.

Buitenvoorzieningen kunnen, en moeten, kinderen ervaringen bieden die veel betekenis voor hen hebben en door hen worden geleid.

Kinderen hebben er behoefte aan dat alle volwassenen om hen heen begrijpen waarom buiten spelen essentieel voor hen is. Ze hebben behoefte aan volwassenen die toegewijd zijn en in staat zijn om de mogelijkheden van de buitenruimte voor hen beschikbaar te maken.

De buitenruimte en het curriculum moeten gebruik maken van de bijzondere aard van het buitenleven, om kinderen te bieden wat binnenshuis niet mogelijk is. Dit moet de focus zijn voor buitenvoorzieningen, die de voorzieningen binnenshuis aanvullen en uitbreiden.

Buiten moet een dynamische, flexibele en veelzijdige plek zijn waar kinderen kunnen kiezen, creëren, veranderen en de baas zijn over hun speelomgeving.

Kinderen moeten kunnen beschikken over een rijke buitenomgeving vol onweerstaanbare prikkels, contexten voor spel, verkenning en gesprek, veel echte ervaringen en contact met de natuurlijke wereld en met de gemeenschap.

Kinderen moeten lange perioden buiten kunnen zijn. Zij moeten weten dat ze elke dag buiten kunnen zijn, wanneer ze dat willen en dat ze hun ideeën voor spel in de loop van de tijd kunnen ontwikkelen.

Kinderen hebben behoefte aan uitdaging en risico binnen een kader van geborgenheid en veiligheid. De buitenomgeving leent zich om uitdaging te bieden, kinderen te helpen leren hoe veilig te zijn en zich bewust te zijn van anderen.

Voorzieningen in de openlucht moeten inclusie ondersteunen en tegemoetkomen aan de behoeften van individuen, door het aanbieden van een gevarieerd aanbod van op spel gebaseerde ervaringen. Kinderen moeten deelnemen aan beslissingen en acties die van invloed zijn op hun buiten spelen.

%d bloggers liken dit: