Begeleidingsopdracht kwalitatieve basisvoorzieningen voor jeugdwerk

šŸŒ±Ā Het komende jaar begeleiden en coachen we met Vrijplaats enĀ BLES / Buiten leren en spelenĀ een kleine 70 projecten in het Vlaamse jeugdwerk, die vanuit het Departement Jeugd, cultuur en mediaĀ reeds projectfinanciering kregen binnen het kader van prioriteit 2: gezonde en leefbare buurten. Samen met hen zoeken weĀ naar manieren om speelruimtes te vergroenen, kwalitatiever in te richten en inclusiever te maken.

ā© Kwalitatieve jeugdinfrastructuur, dus. Op de planning staan visieontwikkeling, projectanalyses & het verzamelen van lessons learned, om zo onder andere via lerende netwerken en gerichte storytelling naar concrete aanbevelingen voor het beleid te werken.

šŸŽ‰Ā Het project komt er in opdracht van Departement Jeugd, Cultuur en Media – het team zullen we draaien met collegaā€™s uitĀ Mens en Samenleving ArteveldehogeschoolĀ enĀ Onderwijs Arteveldehogeschool.

šŸ“· Dieter Willems

%d bloggers liken dit: