LtL Professional Accreditation in Outdoor Learning and Play (Hertfordshire)

LtL Professionele Accreditatie in Buiten Leren en Spelen

Het programma werd ontwikkeld door Learning through landscapes en werkt op senior niveau. Het biedt trainingen aan om professionals te accrediteren in het ontwikkelen van schoolterreinen, buiten leren en spelen.

Mensen die in het bezit zijn van de LtL Professional Accreditation zijn meestal werkzaam in een rol in het adviseren en trainen van anderen in het onderwijs. Zij werken vaak samen met hoofdonderwijzers, kleuter- en schoolpersoneel, met een vaardigheids- en kennisniveau dat daarmee in overeenstemming is.

De cursus is geschikt voor alle fasen van het onderwijs – uw eigen ervaring en eerdere beroepskwalificaties zullen bepalen met welke leeftijdsgroepen u prettig kunt werken. We accepteren echter alleen kandidaten met ten minste twee jaar ervaring in het ontwikkelen van buiten leren, spelen en schoolpleinen in meer dan drie instellingen.

Hertfordshire cursus, 27-28 april 2022


De locatie is YHA London Lee Valley (Theobold Suite), Windmill Lane, Cheshunt, EN8 9AJ.

Voor u reserveert


Zorg ervoor dat u met een van de medewerkers van LTL heeft gesproken – bel 01786 465 934 of stuur een e-mail naar training@ltl.org.uk.

We beperken de toegang tot de LtL Professional Accreditation om de normen voor onze klanten, netwerkleden en het personeel team te handhaven. Houdt u rekening met uw achtergrond voordat u boekt – u heeft gewerkt aan het trainen en adviseren van leerkrachten op het gebied van buiten leren, spelen en de ontwikkeling van schoolterreinen. Dit werk doet u reeds meer dan twee jaar, en in ten minste drie instellingen of scholen. De training is niet ‘one size fits all’, en we zijn flexibel en staan open om met iedereen te praten voordat ze boeken.

%d bloggers liken dit: