homepage

BLES ontwikkelt krachtige speel- en leerplekken met scholen, steden, gemeenten en jeugdwerk. Zo ondersteunen we spelen en leren bij kinderen en jongeren, verbinden hen opnieuw met de natuur, maken hen actiever en zorgen voor eindeloos plezier. Daarnaast ontwikkelen we mee de schoolcultuur op vlak van projectwerking, outdoor learning en duurzaamheid via educatie.

Wat doen we

BLES ondersteunt scholen en organisaties om hun speelruimte kwaliteitsvol te ontwikkelen. De link met educatie is voor ons hierin cruciaal.

Loose parts play, ontwerp, outdoor learning, projectwerking, experiment en vergroening zijn voor ons middelen om dit te realiseren. We geven hierbij ook graag het duwtje in de rug bij het opstellen van projectdossiers, ondersteunen bij het opmaken van subsidie-aanvragen en helpen mee om technische knopen te ontwarren.

Dit doen we vanuit de tonnen ervaring en know-how die we in huis hebben.

Voordelen van groene schoolpleinen

Over de hele wereld verbeteren natuurrijke schoolpleinen het spel, de gezondheid en het welzijn van kinderen – en helpen ze de klimaatbestendigheid, de maatschappelijke betrokkenheid en de onderwijsresultaten te verbeteren.

BLES schreef mee aan De verklaring van Salzburg voor vergroening van schoolterreinen
en buiten leren. Lees ze hier.

BLES-traject met Aquafin

Het afgelopen jaar mochten we met BLES in samenwerking met Aquafin scholen begeleiden naar een groenblauwe speelplaats. We vertrokken hiervoor vanuit onze vijf bouwstenen: spelen, leren, dynamiek, participatie en duurzaamheid. Met deze bouwstenen bouwen scholen hun visie op, voeren ze experimenten uit en creëren ze draagvlak om tot de nodige veranderingen te komen.

Hoe doen we het?

We doen het met jou, met jullie.

Participatie en co-creatie zijn voor ons essentieel. We bewaken dit zorgvuldig omdat het voor ons de sleutel is tot succes.

Via workshops, procesbegeleiding en ondersteuning op maat helpen we je speelplaatsproject van de grond te komen.

little kids playing with toys in garden

Ons aanbod

Op weg naar een krachtige leer- en speelomgeving

Zet de neuzen van je team in dezelfde richting en duik mee in de wondere wereld van de speelplaatsen.

Audit van de buitenruimte


We analyseren je speelplek in functie van spelen en leren en bezorgen je een deskundig advies met hoe je je speelplek aan kunt pakken.

Aan de slag met jouw speelplek

In deze workshop helpen we jullie op weg om tot een andere speelplek te komen. We betrekken de nodige partners en ontwikkelen mee jullie speelvisie.

Fondsen en projectdossiers

Zowat het moeilijkste wat er is. Het noodzakelijke duwtje in de rug om je project van de grond te krijgen, kunnen wij helpen geven.

Ontwerp

Ons netwerk van ontwerpers maakt met en voor jou een professioneel ontwerp. Dit vertrekt vanuit een heldere visie op spelen en leren.

Procesbegeleiding

Een compleet begeleidingstraject waarbij we meerdere workshops combineren en we jullie project intensief begeleiden.


Partner van Learning through landscapes

Net als BLES ondersteunt Learning through landscapes spelen en leren op scholen. Reeds 30 jaar specialiseert de Britse organisatie zich in outdoor learning, loose parts play en design. BLES is hun eerste internationale partner en we bundelen dan ook de krachten om zowel in België als in Groot-Brittannië buiten leren en spelen te stimuleren op lokaal en overheidsniveau.

Wil je meer weten over Learning through landscapes en hun projecten? Lees er meer over op hun website.

Lid van de International School Grounds Alliance

BLES is het eerst Belgische lid van de International School Grounds Alliance en maakt deel uit van de Leadership Council.

De non-profit International School Grounds Alliance (ISGA) is een wereldwijd netwerk van organisaties die werken aan het verrijken van het leren en spelen van kinderen door het verbeteren van de manier waarop schoolpleinen worden ontworpen en gebruikt. Het welzijn van kinderen en de ecologische diversiteit van hun leerlandschappen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ISGA wil alle scholen ondersteunen bij het optimaal benutten van de mogelijkheden die uitstekende schoolpleinen bieden.

Vandaag telt de Raad bijna 70 leden van over de hele wereld, die kennis en expertise meebrengen in het ondersteunen van buiten leren en buiten spelen in een groot aantal educatieve omgevingen.BLES werkt enthousiast samen met deze partners
Zin om ons netwerk te vervoegen? Neem contact op.